• bk2
  Diversefirman
  Din lokala handyman
 • banner3
  Entreprenad
  Smidesarbete Snickeri
  Mindre grävarbeten
  Anläggningsarbeten och dränering
  Reparationer inom
  berg och grustäkt
  Mindre renoveringar
  och tillbyggen
 • banner4
  Diversefirman
  Har även grusterminal

01Varför
välja
mig?

f-skatt

F-skatt

Godkänd för F-skatt och betalar in skatter och egenavgifter för näringsverksamheten varje månad.

Rot-avdrag

ROT Avdrag

Den som äger småhus eller har en bostadsrätts-/ägarlägenhet kan få en skatterabatt med upp till 50 000 kr per person och år. Skatterabatten är 30 procent av arbetskostnaden inklusive moms.

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring

Försäkringen är anpassad till de krav som ställs i AB04 och andra regelverk inom entreprenadbranschen.

02Några uppdrag

Dränering
Filterbädd till avlopp
Vatten och avlopp
Rördragning
Fiber
Grävning av fiber
Konsult
Konstruktion av vattenledare
Maskinförare
Maskinförare
Snickare
Tappat korsvirkesgarage
Skorsten
Skorstensrenovering
Metallarbete
Plattformskonstruktion